Η εκτίμηση της ζημιάς είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την καλή συνεργασία μας με τον πελάτη.

Χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα της DAT – Silverdat calculate που υπολογίζει ηλεκτρονικά τους χρόνους επισκευής και αποσυναρμολόγησης των αυτοκινήτων με βάσει τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

https://www.dat.de/en-int/offers/online-service-offers/silverdat-calculate.html