Η γεωμετρία του αυτοκινήτου και η σωστή ευθυγράμμιση των τροχών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα της ενεργητικής ασφάλειάς του.

Είναι απαραίτητο λοιπόν έπειτα από επεμβάσεις στο σύστημα διεύθυνσης του αυτοκινήτου, είτε έπειτα από την επισκευή μίας ζημιάς στο μπροστινό ή οπίσθιο τμήμα του να γίνεται ευθυγράμμιση.

Αναλαμβάνουμε πλήρως οποιεσδήποτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών συνοδεύουν μία επισκευή έπειτα από σύγκρουση και φυσικά την τελική ρύθμιση και ευθυγράμμιση των τροχών.