Σας παρέχουμε δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, κατόπιν συνεννοήσεως και εφόσον η επισκευή του δικού σας διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα.